Transport og logistikk er en viktig sektor for Europas økonomi, men også en av de mest utfordrede av COVID-19 pandemien og Brexit. Hvordan vil framtiden se ut for denne sektoren i 2023?
Her er fire trender som kan påvirke den:

– Bærekraft: EU har som mål å nå klimanøytralitet innen 2050, og transportsektoren spiller en nøkkelrolle i dette. For å redusere utslippene av klimagasser, vil EU fremme grønnere transportformer som jernbane, sykkel og elektriske kjøretøy. Det vil også investere i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), som skal forbedre infrastrukturen og tilkoblingen mellom ulike transportmoduser.
– Digitalisering: Den digitale transformasjonen av transport og logistikk vil fortsette å akselerere i 2023. Nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain, big data og IoT vil bidra til å øke effektiviteten, sikkerheten og kundetilfredsheten i sektoren. Det vil også være mer behov for å harmonisere de digitale standardene og reguleringene på tvers av EU.
– Motstandsdyktighet: COVID-19 pandemien har vist hvor sårbar transport og logistikk er for uforutsette hendelser. I 2023 vil sektoren fokusere mer på å styrke sin motstandsdyktighet mot mulige kriser, enten de er relatert til helse, sikkerhet eller geopolitikk. Det vil innebære å diversifisere forsyningskjedene, øke lagerkapasiteten og samarbeide mer med andre aktører.
– Konkurranse: Transport og logistikk er en svært konkurranseutsatt sektor i Europa, med mange aktører som kjemper om markedsandeler. I 2023 vil konkurransen bli enda hardere på grunn av økt etterspørsel etter e-handel, endrede kundepreferanser og nye aktører på banen. For å overleve og vokse i dette miljøet, vil transport- og logistikkselskapene måtte tilby mer differensierte, innovative og skreddersydde løsninger.

Dette er noen av de mulige scenariene for framtiden til transport- og logistikktjenester i Europa for 2023. Selv om det er mange utfordringer som venter på sektoren, er det også mange muligheter for å utnytte dens potensial til det fulle.

Kilder:
(1)Knight Frank. Artikkel: article/where-are-the-future-european-logistics-hotspots
(2)Dr.2.Consultants. The future of the EU transport sector (2021-2024) – four trends.
(3) European Logistics: From one crisis to the next.