Hvordan ser 2023 ut for transport og logistikk sektoren i Europa?

Hvordan ser 2023 ut for transport og logistikk sektoren i Europa?

Transport og logistikk er en viktig sektor for Europas økonomi, men også en av de mest utfordrede av COVID-19 pandemien og Brexit. Hvordan vil framtiden se ut for denne sektoren i 2023?
Her er fire trender som kan påvirke den:

– Bærekraft: EU har som mål å nå klimanøytralitet innen 2050, og transportsektoren spiller en nøkkelrolle i dette. For å redusere utslippene av klimagasser, vil EU fremme grønnere transportformer som jernbane, sykkel og elektriske kjøretøy. Det vil også investere i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), som skal forbedre infrastrukturen og tilkoblingen mellom ulike transportmoduser.
– Digitalisering: Den digitale transformasjonen av transport og logistikk vil fortsette å akselerere i 2023. Nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain, big data og IoT vil bidra til å øke effektiviteten, sikkerheten og kundetilfredsheten i sektoren. Det vil også være mer behov for å harmonisere de digitale standardene og reguleringene på tvers av EU.
– Motstandsdyktighet: COVID-19 pandemien har vist hvor sårbar transport og logistikk er for uforutsette hendelser. I 2023 vil sektoren fokusere mer på å styrke sin motstandsdyktighet mot mulige kriser, enten de er relatert til helse, sikkerhet eller geopolitikk. Det vil innebære å diversifisere forsyningskjedene, øke lagerkapasiteten og samarbeide mer med andre aktører.
– Konkurranse: Transport og logistikk er en svært konkurranseutsatt sektor i Europa, med mange aktører som kjemper om markedsandeler. I 2023 vil konkurransen bli enda hardere på grunn av økt etterspørsel etter e-handel, endrede kundepreferanser og nye aktører på banen. For å overleve og vokse i dette miljøet, vil transport- og logistikkselskapene måtte tilby mer differensierte, innovative og skreddersydde løsninger.

Dette er noen av de mulige scenariene for framtiden til transport- og logistikktjenester i Europa for 2023. Selv om det er mange utfordringer som venter på sektoren, er det også mange muligheter for å utnytte dens potensial til det fulle.

Kilder:
(1)Knight Frank. Artikkel: article/where-are-the-future-european-logistics-hotspots
(2)Dr.2.Consultants. The future of the EU transport sector (2021-2024) – four trends.
(3) European Logistics: From one crisis to the next.

Topp risikofaktorer i leverandørkjeden i 2015

Topp risikofaktorer i leverandørkjeden i 2015

I 2015, noterte British Standards Institution (BSI) en rekke alvorlige saker som truet leverandørkjedene verden over. Dette var hendelser som tyveri av last til en verdi av 22.6 milliarder USD; økning i antall terrorhandlinger som igjen bidro til at shipping selskaper ble påført milliardtap; en tilstrømning av flyktninger i Europa som har hatt en negativ virkning på leverandør kjedens stabilitet over hele kontinentet; økonomiske nedgangstider i Argentina, Brasil og Kina; og saker av politisk karakter som sosial uro i Afrika og Mellom-Amerika. Ekstreme værfenomen, inkludert El Nino fenomenet forårsaket avbrudd og truet kontinuiteten i flere regioner. Det var også flere bransjer som ble plaget av dårlig håndheving av arbeidsmiljølover, slik som utbredelse av barnearbeid eller tvangsarbeid i Argentina og India blant andre land.

Nesten 23 milliarder USD gikk tapt på verdensbasis i 2015 på grunn av tyveri av last. I Sør-Afrika har det vært en kraftig økning av lastebilkapringer, rundt 30 prosent bare det siste året. Det er snakk om organiserte bander som har som mål forsendelser av luksus varer, og som heller ikke går bort ifra å utøve grov vold. Tyverier av vareforsendelser har blitt stadig mer vanlig også i Kina, spesielt langs den travle G45 motorveien. Mer sofistikerte angrep ble observert i India i hele 2015 hvor kriminelle gjenger brukte nye teknikker for å stjele varer uten å bryte toll forseglingene for å unngå å bli oppdaget – dette alene utgjør en stor risiko for selskaper som deltar i internasjonale sikkerhetsprogrammer.

I Europa har terrorist gruppen ISIS forårsaket store forstyrrelser innenfor levarandørkjeden. Grensekontroller i Frankrike etter november angrepene i Paris er anslått å ha kostet den belgiske shipping sektoren over 3,5 millioner USD. Smugler ringer tilknyttet terrorister, spesielt mellom Spania og Midtøsten, har benyttet seg av ulovlige forsendelser av stjålne elektronikk, narkotika, våpen og andre smuglervarer . Andre steder, som i Jordan har transportindustrien lidd over 754 millioner USD i tapte inntekter siden konflikten startet i Midt-Østen i 2011.

I tillegg til tyveri, så førte stadige trusler som ekstremvær og politisk og sosial uro til betydelige tap for enkeltbedrifter og nasjonale økonomier i fjor. De topp fem naturkatastrofene i 2015 forårsaket alene til sammen over 33 milliarder USD i skader. I 2016 har BSI identifisert nye helse kriser, slik som Zika viruset som igjen kan utgjøre en betydelig trussel mot den globale leverandørkjeden gjennom nedleggelser av jobber og protester som kan ligne på det vi opplevde i forbindelse med Ebola-epidemien.

Arbeidsuro og fabrikkstreiker har også forårsaket betydelige økonomiske skader over hele verden. Fabrikkstreiker i Kina økte med 58,3 prosent fra året før. Det skyldes ofte tvister om lønnsutbetalinger som fabrikkeierne slet med å kunne betale på grunn av en generell bremsing i økonomien. Manglende utbetaling av lønninger ble nevnt som viktigste årsak i 75 prosent av streikene og genererte tap på over 27 millioner USD bare i skosektoren. Arbeidsuro vil trolig fortsette i Kina i 2016, uavhengig av om økonomien bedres eller ikke.

I 2015 har også mange tilfeller av barnearbeid og tvangsarbeid sett dagens lys, noe som fremhever behovet for innsyn i bedriftens leverandørkjeder for å kunne redusere risikoen for brudd på menneskerettighetene. Nesten 80 prosent av Argentinas tekstilindustri viste seg å ha uregelmessige forhold, der tvungen, barnearbeid og dårlige arbeidsforhold var en fellesnevner. BSI registrerte også en økning i risikoen for barnearbeid i India, et direkte resultat av muligheten for smutthull i nye arbeidsreformer som ble godkjent i 2015. Som svar på disse og andre nye bekymringer, vedtok europeiske land og USA i fjor nye lover og reguleringer for at også leveransekjedene har et eget samfunnsansvar.

Jim Yarbrough, Global Intelligence Program Manager i BSI kommenterte følgende:
«Selskapene står overfor stadige nye utfordringer i leverandørkjeden; fra menneskerettighetsspørsmål til handlinger som voldelig tyveri og naturkatastrofer. Slik kompleksitet skaper ekstreme nivåer av risiko for organisasjoner som påvirker direkte bunnlinjen, men som er ofte skjulte trusler i leveranseskjeden som, hvis ignoreres, kan gjøre alvorlig skade på et selskaps hardt opptjente omdømme.»

De største truslene mot den globale leverandørkjeden i 2016 er:
1. De globale kostnadene for lasttyveri anslås å vokse med ytterligere 1 milliard USD i 2016.
a. Økende bekymring i Kina, Tyskland, India, Mexico, Sør-Afrika, og USA.
2. Fortsatt spenning i Sør-Kinahavet anslås å føre til ytterligere protester og forstyrrelser.
3. Den løpende konflikten i Syria vil fortsette å påvirke leverandørkjeden.
a. Flyktningestrømmen vil fortsette å føre til havne forstyrrelser.
b. Grensekontroll i EU / Schengen er spådd til å få vidtrekkende konsekvenser.
4. ISIS er spådd å være en betydelig trussel for forstyrrelser i forsyningskjedene.
5. Arbeidsuro i Kina er spådd å vedvare siden nedgangen i den kinesiske økonomien fortsetter, og flere arbeidsplasser flyttes til nabolandene.
6. Værkatastofer som f.eks La Nina fenomenet.
7. Global helsekriser som f.eks Zika og Ebola.

Rapporten er basert på data fra BSI Supply Chain Risk Exposure Evaluering Network (SCREEN), som gir kontinuerlig evaluering over 22 proprietære risikofaktorer i 204 land. BSI 2015 SCREEN data og analyse avdekker et klart bilde av det skiftende globale trussellandskap og hvordan dette varierer fra land til land, kontinent,og industrisektor .

 

Kilde: British Standards Institution (BSI)