Lager/varehotell

Vårt lagerhotell ligger sentralt i Sandvika i Bærum. Vår erfaring og utstyr gjør oss i stand til å håndtere gods varsomt og sikkert. Alle typer standardisert gods blir godt tatt hånd om.

Vi tilbyr kundetilpassede og standardiserte logistikkløsninger tilknyttet vårt lagerhotell.
Eksempel på dette er:

Merking – Plukklager – Ompakking – Administrasjon – Mottak av varer – Fordeling – Videreforsendelse – Varmt lager – samt distribusjon av lagringsgods

Vi skreddersyr våre tjenester der ditt firma selv bestemmer hvor mye vi skal være involvert.

Prisen for dette vil variere etter hvor mange komponenter du velger å ta inn i lagerfunksjonen.

Når salget er etablert skal både du og dine kunder være trygge på at du til enhver tid har riktig lagerbeholdning og at du leverer innenfor de rammer som er avtalt, og ikke minst, at det er riktige produkter som leveres.

I tillegg skal lageret være tilgjengelig og gi deg omgående tilbakemeldinger ved forespørsler som til enhver tid måtte oppstå. Dette får du av medarbeidere som til daglig arbeider med dine produkter og derfor har den nødvendige kunnskap om din bedrift, og dine produkter. Vi har forstått dette og mener LOGISTIKK er enhver bedrifts viktigste “produkt”. Vår styrke er at vi er store nok til raskt å kunne foreta nødvendige omstillinger men også små nok til å i vareta dine krav til personlig engasjement, service og videreutvikling.

Ta kontakt i dag.