Terminaltjenester

Med den rette logistikkpartner oppnår du:

  • stordriftsfordeler
  • tilgang på relevant rådgivning og konsultasjon
  • kun én partner for sendinger inn til lager, ut fra lager og retursendinger
  • speditørtjenester inklusive tollager
  • dedikert bemanning
  • fleksible åpningstider på et sentralt beliggende lager
  • fleksibel distribusjon
  • variable, men på forhånd kjente kostnader for de ulike tjenester
  • redusert administrasjon og risiko

Ta kontakt i dag.